Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Gebruik gegevens
CiRi Connect werkt voor een selectief aantal opdrachtgevers en zet gegevens alleen in om informatie te verstrekken over producten of diensten van opdrachtgevers. CiRi Connect verstrekt gegevens nooit aan derden. Aan ons verstrekte NAW(+)-gegevens worden opgenomen in onze database en zijn verkregen door (in het verleden) persoonlijke contacten die hebben plaatsgevonden en/of informatie-aanvragen voor diensten die door CiRi Connect worden aangeboden. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gebruiken wij deze gegevens voor de juiste verzending van onze publicaties via onze kanalen én om u op de hoogte te houden van ander(e) interessant(e) nieuws/aanbiedingen. Om informatie te verstrekken kijkt CiRi Connect of de boodschap interessant is voor de ontvanger. Alleen dan zal zij informatie toesturen. CiRi Connect bewaakt nauwkeurig en selectief het gebruik van de gegevens. CiRi Connect besteedt veel zorg aan de beveiliging van uw gegevens. Indien u de informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hiervoor uiteraard te allen tijde afmelden door het sturen van een email naar karin@ciriconnect.nl met als onderwerp: afmelden.

Vragen
Voor vragen over deze verklaring of voor andere vragen kunt u per e-mail contact opnemen met karin@ciriconnect.nl.